Herroepingsrecht en Garantie

Herroepingsrecht alleen voor particulier gebruik
Voor particulieren die onze producten niet commercieel gebruiken is een niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. Indien u aanspraak wilt maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangt van het artikel te melden. Alleen dan heeft u de mogelijkheid een vervangend artikel uit te zoeken of te kiezen voor restitutie van het betaalde bedrag. Na 14 dagen vervalt het recht op deze garantie. U kunt dan alleen aanspraak maken op terugbetaling van het volledige aanschafbedrag als u het product ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking kunt terugsturen. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.

Hoe werkt het herroepingsrecht voor particulieren
U dient binnen 14 dagen na ontvangst van de producten via ons formulier Aanvraagformulier herroepingsrecht aan te geven dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Vervolgens dient u binnen 14 dagen de producten op eigen kosten naar ons terug te sturen. Nadat wij uw producten hebben terugontvangen en deze hebben gecontroleerd, kunt u kiezen voor een vervangend product of zullen we het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.

U kunt geen gebruik maken van herherroepingsrecht indien:

  • u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen,
  • het artikel beschadigd is,
  • u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd,
  • u het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is,
  • u het artikel voor commerciële doeleinden gebruikt heeft.

Light Battle Active is speelgoed en het is niet gemaakt voor commerciële toepassingen. Voorbeeld: Verhuurt u Light Battle Active producten zakelijk of privé (particulier) dan gebruikt u de producten niet waarvoor deze bestemd zijn en vervalt alle recht op garantie.

Wettelijke garantie
Na 14 dagen heeft u recht op de wettelijke garantie, u heeft alleen recht op gratis herstel van het product bij een fabricagefout. Na 14 dagen zijn alle verzendkosten zijn voor uw rekening.

Formulier Aanvraagformulier herroepingsrecht

Zakelijke klanten, stichtingen, verenigingen, verhuur door particulieren en overige niet particulier gebruik
Light Battle wordt veel ingezet voor commerciële toepassing zoals lasergame verhuur. De Light Battle producten zijn echter niet gemaakt voor deze toepassing. Om deze reden kan deze klantengroep alleen aanspraak maken op garantie bij een duidelijke fabricagefout of defect tot 7 dagen na levering. Hiervan dient u binnen 7 dagen na levering van het artikel melding te maken via onze ServiceDesk. Alle defecten die na 7 dagen na levering gemeld worden vallen buiten de garantie.

Aansprakelijkheid
EU Shopping Network is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door onzorgvuldig en/of onjuist gebruik van de producten), ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. EU Shopping Network blijft aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen tot de levering. Indien bij levering overduidelijk is dat er transportschade is dan is het beter dat u de levering weigert. Zodoende bent u altijd verzekerd van correcte levering van uw bestelde artikelen.